THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ

STT ĐỢT THANH TOÁN THỜI GIAN
SỐ TIỀN THANH TOÁN
GHI CHÚ
1
2
KÝ HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
3
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
4
5
6
7
8
9
10
TỔNG CỘNG 100% + 2%

THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ

STT KỲ THANH TOÁN TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
TỶ LỆ THANH TOÁN
GHI CHÚ
1
2
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
3
4
5
6
7
7
8
8
8
TỔNG CỘNG 100%

THANH TOÁN 50% – CHIẾT KHẤU 2%

STT KỲ THANH TOÁN TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
TỶ LỆ THANH TOÁN
GHI CHÚ
1
2
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
3
4
5
6
7
8
TỔNG CỘNG 100%