Trường mầm non và trường liên cấp chuẩn quốc tế  Hồ bơi có chiều dài chuẩn Olympic  Khu vui chơi trẻ em  Khu sinh hoạt cộng đồng  Công viên rộng 3 ha  Đường chạy bộ 3 km  Phòng tập thể dục đa năng  Sân bóng rổ  Shophouse  BBQ  …

THANH TOÁN THEO THỜI GIAN

STT ĐỢT THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
SỐ TIỀN THANH TOÁN
GHI CHÚ
1 1 Ký thỏa thuận giữ chỗ 10%  
2 2 2 tháng kể từ đợt 1 5%  
3 3 4 tháng kể từ đợt 1 5%  
4 4 6 tháng kể từ đợt 1 5%  
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
5 5 Ký Hợp Đồng Mua Bán 5% Nghiệm thu móng hầm
6 6 1 tháng kể từ đợt 5 4% Thi công tầng 1 – 5
7 7 2 tháng kể từ đợt 5 4%
8 8 3 tháng kể từ đợt 5 4%
9 9 4 tháng kể từ đợt 5 4% Thi công tầng 6 – 10
10 10 5 tháng kể từ đợt 5 4%
11 11 6 tháng kể từ đợt 5 4% Thi công tầng 11 – cất nóc
12 12 7 tháng kể từ đợt 5 4%
13 13 8 tháng kể từ đợt 5 4%
14 14 9 tháng kể từ đợt 5 4% Thi công hoàn thiện
15 15 10 tháng kể từ đợt 5 4%
16 16 Bàn giao căn hộ 25% Dự kiến T10/2021
17 17 Nhận GCNQSH 5%  
TỔNG CỘNG 100%  

THANH TOÁN THEO THỜI GIAN

CÁC BLOCK P1 – P2 – P3 – P5

 

THANH TOÁN THEO THỜI GIAN

DÀNH CHO BLOCK P1

 

THANH TOÁN THEO THỜI GIAN

DÀNH CHO BLOCK P14

THANH TOÁN THEO THỜI GIAN

ĐỢT THỜI HẠN THANH TOÁN TỶ LỆ THANH TOÁN
TIẾN ĐỘ DỰ KIẾN
THỜI GIAN DỰ KIẾN
1 Ký VBTT 10%   T3/2021
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
2 Ký HĐMB 10%   T4/2021
3 Ngày 15/5/2021 10% Thi công tầng 6 – 15  
4 Ngày 15/6/2021 4%  
5 Ngày 15/7/2021 4%  
6 Ngày 15/8/2021 4%  
7 Ngày 15/9/2021 4% Thi công hạ tầng, hoàn thiện  
8 Ngày 15/10/2021 4%  
9 Ngày 15/11/2021 4%  
10 Ngày 15/12/2021 4%  
11 Ngày 15/1/2022 4%  
12 Ngày 15/2/2022 4%  
13 Ngày 15/3/2022 4%  
14 Thông báo bàn giao 25%   Dự kiến T4/2022
15 Bàn giao GCNQSD 5%    
TỔNG CỘNG 100%