Tiến trình Bán Căn hộ PiCity High Park Quận 12

Tiến trình bán Căn hộ PiCity High Park do Công ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Gia Cư thuộc Pi Group làm chủ đầu tư được thực hiện theo trình tự như sau:

+ Giai đoạn giữ chỗ (booking)

  • Ngày bắt đầu giữ chỗ 01/10/2019
  • Loại hình giữ chỗ: giữ chỗ chọn số thứ thự
  • Sản phẩm đợt 1: block C3 – The Treasure và block C4 – The Pearl
  • Số sản phẩm: 600 căn
  • Ngày kết thúc giữ chỗ 30/10/2019

+ Giai đoạn ráp căn

  • Ngày bắt đầu: –/–/2019
  • Ngày kết thúc: –/–/2019

+ Mở bán căn hộ Picity đợt 1

  • Ngày mở bán: 01/11/2019 (dự kiến)

+ Thanh toán đợt 1

  • Thời gian thanh toán: –/–/2019 (dự kiến)
  • Tỷ lệ thanh toán: 15%

Việc chuyển giữ chỗ sang đặt cọc căn hộ PiCity Quận 12 dự kiến sẽ kết thúc ngày (–/–/2019). Khách hàng đã mua tiếp tục thanh toán theo các phương thức thanh toán của chủ đầu tư.

(Thông tin bài viết Tiến trình bán căn hộ PiCity High Park sẽ được tiếp tục cập nhật).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0901 335 996