Tiến độ thi công dự án PiCity High Park Quận 12

Cập nhật tiến độ thi công dự án PiCity High Park:

Nội dung thi công Mô tả tiến độ TG dự kiến TG thực tế
Phần móng cọc
Xây thô tầng 5
Xây thô tầng 10
Xây thô tầng 15
Xây thô tầng 18
Cất nóc
Hoàn thiện

0901 335 996