Thông tin về chuyển nhượng căn hộ Picity High Park

Đối tượng và điều kiện

  • Áp dụng cho các văn bản thỏa thuận giữ chỗ của dự án Picity High Park quận 12 giữa công ty Pihome và khách hàng
  • Chỉ áp dụng khi khách hàng đã thanh toán đủ 25% giá trị theo Văn Bản Thỏa Thuận Giữ Chỗ

Thủ tục sang tên

  • Khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng phải làm Văn Bản Đề Nghị Chuyển Nhượng gởi Công ty Pihome
  • Công ty Pihome sẽ thu hồi toàn bộ Văn Bản Thỏa Thuận giữ chỗ đã ký với khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng
  • Công ty Pihome sẽ phát hành Văn Bản Thỏa Thuận giữ chỗ mới cho khách hàng Nhận Chuyển nhượng

Phí chuyển nhượng

  • Phí hành chính: 5.000.000/hồ sơ
  • Phí môi giới: Nếu khách hàng có ký gởi tại sàn của Pihome thì thu mức phí môi giới là 1.5%/ giá chưa VAT.

Trên đây là thông tin về chuyển nhượng hợp đồng căn hộ Picity High Park trong giai đoạn khách hàng chưa ký HĐMB với chủ đầu tư.

0901 335 996