Thông báo Áp dụng đối với khách hàng đặt cọc nhiều sản phẩm

THÔNG BÁO

(V/v Áp dụng đối với khách hàng đặt cọc nhiều căn hộ Picity High Park)

Kính gởi: Các đơn vị liên kết.

Công ty Cổ Phần Pi Home thông báo đến các Đơn vị liên kết nội dung về chính sách ưu đãi áp dụng đối với khách hàng đặt cọc nhiều sản phẩm như sau:

1.Áp dụng các mức chiết khấu cho trường hợp một khách hàng lựa chọn đặt cọc nhiều hơn 01 sản phẩm

Từ 02 – 03 sản phẩm – Chiết khấu 1% / mỗi Sản phẩm (Trừ vào giá)

Từ 04 sản phẩm trở lên – Chiết khấu 2% / mỗi Sản phẩm (Trừ vào giá)

2.Áp dụng các mức chiết khấu cho trường hợp khách hàng đã từng ký văn bản thỏa thuận với Pi Home và có nhu cầu đặt cọc thêm sản phẩm:

+ Từ 01 – 02 sản phẩm – Chiết khấu 1% / mỗi Sản phẩm (Trừ vào giá sản phẩm đặt cọc thêm)

+ Từ 03 sản phẩm trở lên – Chiết khấu 2% / mỗi Sản phẩm (Trừ vào giá sản phẩm đặt cọc thêm)

Thời gian áp dụng: kể từ ngày được ban hành đến hết ngày 30/04/2020.

Điều kiện được phép chuyển tên khi đã nhận chính sách chiết khấu: Thanh toán tối thiểu đạt 29% giá trị sản phẩm khách hàng đã lựa chọn.

Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 16/03/2020 cho đến khi có thông báo khác thay thế.

Trân trọng.

0901 335 996