Kế hoạch Ráp căn và chuyển cọc căn hộ Picity High Park Đợt 1

Về việc Ráp căn và chuyển cọc căn hộ Picity High Park Đợt 1

1. Giao và quản lý rổ hàng

 • Thời gian: Ngày 12/11/2019:
 • Phương thức giao rổ hàng:
  + Rút thăm rổ hàng vào lúc 9h30 tại Văn phòng Piland
  + Kích hoạt mã sản phẩm (mã căn) trên hệ thống CRM vào lúc 11h00

2. Ráp căn, chuyển cọc và ký Văn bản thỏa thuận

 • Công bố giá cho từng căn trên hệ thống CRM vào lúc 9h00 ngày 14/11/2019,
 •  Thời gian ráp căn đến 11h00 ngày 18/11/2019 (thứ 2): Khách hàng ký xác nhận chọn căn, đồng ý chuyển 50.000.000đ giữ chỗ thành tiền cọc
 • Khóa rổ hàng riêng: vào lúc 11h00 ngày 18/11/2019 khóa và thu hồi toàn bộ các giỏ hàng riêng của các F1 chưa ráp được
 • Mở rổ hàng chung:vào lúc 13h00 ngày 18/11/2019 đến 11h00 ngày 25/11/2019.
  + Thời gian từ lúc booking đến lúc xác nhận thanh toán tiền đặt cọc là 30 phút
  + Sử dụng Phiếu xác nhận chọn căn và chuyển cọc
  + Bằng chứng thanh toán: UNC, Giấy nộp tiền, lệnh chuyển tiền,… chụp hình gởi cho admin của PiHome
  + Thời gian xác nhận thanh toán thành công: trong vòng 24h kể từ lúc xác nhận

3. Tổ chức việc ráp căn

 • Hình thức: các đơn vị tự tổ chức theo cách phù hợp và hiệu quả nhất. Thông báo cho PiHome địa điểm và thời gian tổ chức để cùng phối hợp
0901 335 996