CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÍN DỤNG

Kính gửi: Quý Đơn vị liên kết

Công ty Cổ Phần Pi Home gửi đến các Đơn vị liên kết chính sách hỗ trợ tín dụng dành cho Khách hàng mua dự án Picity High Park với nội dung cụ thể như sau:

  1. Tại thời điểm Dự án Picity High Park đủ điều kiện huy động vốn (ký kết HĐMB với Khách mua sản phẩm), Pi Home áp dụng chính sách liên quan đến vay ngân hàng dành cho Khách hàng:
  2. a) Ngân hàng liên kết cho vay là Ngân hàng Nam Á Bank (NAB), các chính sách từ ngân hàng khác sẽ được cập nhật sau đó.
  3. b) Chính sách này áp dụng cho các Khách hàng có nhu cầu vay để mua sản phẩm (Picity High Park) và phải đáp ứng đủ điều kiện cho vay từ NAB.
  4. c) Chi tiết các nội dung hỗ trợ bao gồm:

c.1 Khách hàng thanh toán bằng vốn tự có tối thiểu 30% giá trị sản phẩm (Giá đã bao gồm thuế GTGT và giá trị tiền sử dụng đất)

c.2 Mức vay tối đa lên đến 70% giá trị sản phẩm, thời gian vay tối đa là 25 năm.

+ Trường hợp Khách hàng vay để thanh toán nhanh (tức thanh toán thêm 40% giá trị sản phẩm và đạt mức thanh toán đủ 70% giá trị sản phẩm) trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ký HĐMB thì được hưởng các quyền lợi sau:

  • Pi Home hỗ trợ trả thay phần lãi vay ngân hàng (trên phần vay 40% giá trị sản phẩm) kể từ lúc Khách hàng nhận nợ đến khi Pi Home thông báo bàn giao sản phẩm theo HĐMB.
  • Trong 01 (một) năm tiếp theo kể từ ngày thông báo bàn giao sản phẩm (căn cứ vào HĐMB), Pi Home tiếp tục hỗ trợ lãi vay theo mức đảm bảo Khách hàng chỉ trả lãi vay cho NH ở mức 9%/năm. Phần lãi vay vượt trên mức 9%/năm sẽ do Pi Home trả thay cho Khách hàng. Sau thời hạn 01 năm này, Khách hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng với NAB.

+ Trường hợp Khách hàng vay để thanh toán theo tiến độ thanh toán tiêu chuẩn (không thanh toán nhanh):

  • Pi Home hỗ trợ lãi vay theo mức đảm bảo Khách hàng chỉ trả lãi vay cho NAB ở mức 9%/năm. Phần lãi vay vượt trên mức 9%/năm sẽ do Pi Home trả thay cho Khách hàng trong thời hạn 02 (hai) năm kể từ thời điểm giải ngân. Sau thời hạn 02 năm này, Khách hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng với NAB.

c.3 Cam kết các trường hợp Khách hàng vay sẽ được ân hạn nợ gốc đến khi có thông báo bàn giao nhà (nhưng không quá mười hai tháng kể từ ngày nhận được giải ngân từ NAB).

  1. Đối với các trường hợp Khách hàng vay với các ngân hàng khác (tức không vay từ NAB), Pi Home sẽ phối hợp và hỗ trợ đúng theo các quy định pháp luật liên quan như: cung cấp hồ sơ pháp lý phù hợp, ký thỏa thuận ba bên…, nhưng không áp dụng các nội dung hỗ trợ như nêu tại Mục 1.
  2. Đối với các trường hợp Khách hàng đã hoàn thành việc thanh toán nhanh từ trước khi tiến hành HĐMB sẽ không được áp dụng các nội dung ưu đãi như nêu tại Mục 1.
0901 335 996